Ádám Jenő Pedagóguskórus

A kórus 1958. március 10-én alakult a Hősök terei általános iskola tantestületi énekkaraként. A közönségnél tapasztalt kedves fogadtatás hatására ez év őszétől valamennyi helybeli iskolából és óvodából bekapcsolódtak az elkezdett munkába. Csatlakozott hozzájuk több kórusmuzsikát kedvelő nem pedagógus hozzátartozó, barát, ismerős is. Így lett tantestületi énekkarból Mátészalkai Pedagóguskórus, élén Erdős Jenő alapító karnaggyal, aki több mint két évtizeden keresztül egyengette áldozatos munkájával második családja életét. 1977-ben társkarnagyként Csányi Ottó is bekapcsolódott a csoport szakmai vezetésébe, és 1981-től Erdős Jenő karnagy úr nyugalomba vonulása után fáradhatatlan buzgalommal átvette a kórus szakmai irányítását. Az 1998-as ünnepi koncerten vették fel a kiváló Kodály-tanítvány, Ádám Jenő nevét.

Részt vettek az évről-évre szervezett – felmenő rendszerű – szövetkezeti dalostalálkozókon. Az 1981-ben Szolnokon megrendezett megyei döntőn NÍVÓDÍJ-ban részesültek. Rendszeres résztvevője Mátészalka rangos kulturális programjainak, valamint a hagyományos megyei kórustalálkozóknak. Jelenleg a helyi pedagógusok mellett még kilenc településről járnak be a tagok a próbákra és a fellépésekre, létszámuk ma is 60 fő. A hazai bemutatkozások mellett határainkon túl is öregbítették hazánk és ezen belül Mátészalka hírnevét. Két kiemelkedően sikeres külföldi fellépésük volt: 1989-ben Münchenben, ahol Magyarországot csak két énekkar, a szegedi és a mátészalkai csoport képviselte. Itt megkapták a "VILÁGBÉKÉÉRT" legmagasabb ARANY minősítést. 1970-től kezdve minden minősítésen arany fokozatot értek el, amit sikerült felülmúlniuk 2002-ben, amikor is megkapták az amatőr karok egyik legmagasabb elismerését, a FESZTIVÁLKÓRUS címet.
Design: Filep Anita, Code: DTP Bt