Elérhetőségeink


Mátészalkai Kulturális Nonprofit kft.
4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.  Telefon: (44) 310 - 010, (30) 740 79 09

E-mail: mateszalkaszinhaz@gmail.com

Találjon meg minket Facebookon! 

 

 

 

 

 


Nagyobb térképre váltás

 

A 2011. évi CXII. törvény szerinti,

 internetes honlapon

hozzáférhetővé teendő adatok:

 

A társaság neve:                        Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve:      Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft

A társaság székhelye:              4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.

Elérhetőség:

Levélcím:          4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.

Telefon:      (36) 44- 310-010

                            (36) 44- 310-750

                            (36) 30-740-7909

Elektronikus levélcím: mateszalkaszinhaz@gmail.com

 

A Társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység: 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság fő feladata:

Az Alapító által meghatározott művészeti létesítmények működtetése, így különösen, hogy a város lakossága részére helyi közszolgáltatásként gondoskodjon a közművelődési feladatok ellátásáról, kulturális-, közművelődési-, oktatási-, szórakoztató- és információs szolgáltatásokat nyújtson.

 

a.)        Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése

b.)       A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása

c.)        Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetés, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása

d.)       Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása

e.)        A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése

f.)        A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

 

I.                   Vezető tisztségviselő:

 

Név:                Buzogány Béla

Tisztség:       ügyvezető igazgató

Havi bér:        500.000.- Ft/hó

Alapbéren felüli rendszeres juttatások:

  • mobiltelefon használat,
  • hivatali gépjármű használata (maximum 3000 km/hónap)

Felmondási idő: 12 hónap

           

 

 

II.                Felügyelő bizottság:

Név:                   Dr. Varga Sándor

Tisztség:           Felügyelő Bizottság tagja

Megbízási díj:  30.000.- Ft/hó

Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: -

 

Név:                 Szerényi Mónika

Tisztség:         Felügyelő Bizottság tagja

Megbízási díj: 30.000.- Ft/hó

Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: -

 

Név:                  Szabó Attila

Tisztség:         Felügyelő Bizottság tagja

Megbízási díj: 50.000.- Ft/hó

Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: -

 

 

 

 
Design: Filep Anita, Code: DTP Bt